Adunarea Generala Ordinara a FRG 2023

5. Aprobarea Procesului-verbal al Adunării Generale Ordinare a Federației Române de Gimnastică pe anul 2022; 6. Afilieri, suspendări, excluderi; 7. Prezentarea spre aprobare a Raportului de Activitate al Federației Române de Gimnastică pe anul 2022; 8. Prezentarea spre aprobare a Bilanțului Contabil și a Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2022; 9. Prezentarea spre aprobare a sistemului competitional național. 10. Prezentarea spre aprobare a Planului de Activități și a Proiecției Financiare a Federației Române de Gimnastică pentru anul 2023; 11. Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului public, în vederea certificării, procesul verbal de ședință și, în vederea autentificării, hotărârea Adunării Generale Ordinare și Actul Adițional la Actul Constitutiv; 12. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru avizarea și înregistrarea hotărârii luate în cadrul Adunării Generale Ordinare. 13. Diverse

Termene
1. Propuneri si cereri de modificare ordine de zi, 11.03.2023
2. Imputernicirea de reprezentare, 26.03.2023
3. Transmiterea documente supuse aprobarilor, 26.03.2023
4. Adunarea Generala Ordinara, 31.03.2023

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este structurată, după cum urmează:
1. Cuvânt de deschidere al Președintelui;
2. Stabilirea cvorumului ședinței;
3. Desemnarea și aprobarea Comisiei de redactare a procesului verbal de ședință și a Comisiei de numărare și validare a voturilor;
4. Aprobarea acordarii titlului de Vicepresedinte de Onoare al FRG, domnului Danut GRECU, conform art. 34 (3) din Statut;
5. Aprobarea Procesului-verbal al Adunării Generale Ordinare a Federației Române de Gimnastică pe anul 2022;
6. Afilieri, suspendări, excluderi;
7. Prezentarea spre aprobare a Raportului de Activitate al Federației Române de Gimnastică pe anul 2022;
8. Prezentarea spre aprobare a Bilanțului Contabil și a Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2022;
9. Prezentarea spre aprobare a sistemului competitional național.
10. Prezentarea spre aprobare a Planului de Activități și a Proiecției Financiare a Federației Române de Gimnastică pentru anul 2023;
11. Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului public, în vederea certificării, procesul verbal de ședință și, în vederea autentificării, hotărârea Adunării Generale Ordinare și Actul Adițional la Actul Constitutiv;
12. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru avizarea și înregistrarea hotărârii luate în cadrul Adunării Generale Ordinare.
13. Diverse

Până la data de 02.03.2023 „Pot fi introduse propuneri și cereri în adunarea generală numai de către Comitetul Executiv și membrii afiliați cu titlu definitiv care au drept de vot, cu condiția ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.G cu cel puțin 20 de zile înainte de adunare. Numai acele propuneri și cereri transmise la timp și incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală. Cu 15 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale se va transmite ordinea de zi actualizată , conform prev.art.28 alin.(3) din Statutul FRG.