DREPT LA REPLICĂ

Subscrisa, Federația Română de Gimnastică, cu sediul în București, str. Vasile Conta, nr. 16, etaj 6, sector 2, având Codul Unic de Înregistrare 4203830, reprezentată legal de Dna Carmencita Constantin, în calitate de Președinte, denumită în continuare “FRG”, urmare a articolului apărut sub egida AGERPRES în data de 17.11.2022 prin care se emit o serie de neadevăruri în cazul gimnastei Amalia Puflea, rezultat al intervenției deputatului AUR Dan Tanasă, continuat de apariţia în PROSPORT din dată de 18.11.2022 a unui articol cu conţinut similar, coroborat cu mediatizarea exagerată și nereală a acestui caz în presa centrală și cea locală, vă transmitem prezentul drept la replică în baza dispozițiilor art. 49 și următoarele din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare acontinutului audiovizual, dar și potrivit reglementărilor din Legea 504/2002, respectiv art. 30 din Constituția României.

Această intervenție ca și întregul debut al interesului mediatic, este justificată deoarece mama sportivei Amalia Puflea a lansat în spațiul public o serie de afirmații cu caracter tendențios, în scopul de a rezolva pe de o parte raporturile de familie deteriorate cu tatăl minorei de care este divorțată, în sensul de a prelua tutela exclusivă asupra minorei, iar pe de altă parte din dorința potențială de a beneficia de rezultatele sportivei de perspectivă. Aceste afirmații false au fost preluate de o parte din entitățile care activează pe piața media din România, iar acum are loc o exacerbare a unei situații neimputabile autorităților sportive din România, prin intervenția inclusiv a factorului politic, cu referire la declarația deputatului AUR mai sus citată.

Rezumând situația de fapt, dna. Onel Elena, care are și o altă minoră în întreținere, a plecat din țară și o perioada de aproximativ 4 ani, până în anul 2022 nu a fost prezentă în viața și activitatea educativă a minorei. În anul 2022, simultan cu obținerea de rezultate în concursurile de gimnastică de către sportivă Amalia Puflea, mama acesteia a reapărut și și-a manifestat prezența, din păcate prin exercitarea unei influențe negative asupra minorei, prin această înțelegând și deteriorarea relației cu tatăl care are exercițiul drepturilor părintești (conform hotărârii definitive a instanței judecătorești).
Nu dorim a specula pe această temă, dar ca fapte concrete, luarea de către mama a sportivei la Bârlad în luna august 2022 a coincis cu schimbarea de comportament a minorei Amalia Puflea, neprezentarea acesteia la cantonamentul de refacere sportive – medical de la Budapesta, prezentarea cu întârziere de două săptămâni și cu o greutate majorată la lotul de la Deva și culminând cu solicitarea de plecare din Deva la finalul lunii septembrie (pentru pretinse neînţelegeri cu antrenorii, nedemonstrate în niciun fel).

Ignorând faptul că minora este în perioada de pubertate și creștere la vârsta de 15 ani, dna Onel Elena a creat o atmosfera negativă, atât în raporturile cu colectivul de antrenori de la Deva (alături de care sportivă s-a pregătit timp de 4 ani realizând rezultate remarcabile), dar și cu tatăl minorei, declanșând și un scandal mediatic, scopul fiind dublu – preluarea exercitării autorității părintești de către mamă în dauna tatălui și transferul copilului într-o altă unitate sportivă în dorința de a beneficia de rezultatele unei sportive de perspectivă.

Toate acestea cu ignorarea atât a dispozițiilor legale/judiciare care obligă la crearea unui mediu favorabil pentru copil, cu exercitarea autorității părintești de către tatăl acesteia, cât și a principiilor morale care impun un grad mare de afectivitate și ocrotire a unui copil aflat în faza de creștere și formare. Reamintim în acest context și dispozițiile legale din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care impun inclusiv părinților o serie de obligații pentru protejarea interesului superior al minorilor și care din păcate au fost în totalitate ignorate în prezența cauză.

Sub aspectul măsurilor și intervenției autorităților, clamate ca inexistente în intervenția deputatului AUR, precizăm că acestea există și au fost adoptate de Federația Română de Gimnastică în directă colaborare și consultare cu Ministerul Sporturilor și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR). Precizăm în acest sens următoarele puncte, tot din perspectiva cronologică:

1. În intervalul 24 – 25 septembrie 2022, ulterior părăsirii cantonamentului sportiv de la Deva de către Amalia Puflea, însoțită de mama acesteia, FRG a organizat consultări cu părinții sportivelor din lotul de gimnastică, unde nu se evidențiază probleme din perspectiva activității sportive și educaționale în centrul de la Deva. În același timp este lansată o analiză a activității din centrul de la Deva, în care sunt implicate atât personalul școlar, cât și cel medical și sportiv.

2. În data de 25 septembrie 2022 FRG a informat, ca urmare a situației create, atât Clubul sportiv școlar din Bârlad, clubul de bază al sportivei Amalia Puflea cu privire la părăsirea de către aceasta a cantonamentului din Deva cât și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. S-au organizat consultări cu Ministerul Sporturilor și s-a decis organizarea unei întâlniri comune cu persoanele implicate.

3. Pe 27 septembrie 2022 a avut loc la sediul Ministerului Sportului o ședință cu participarea d-lui ministru Carol Novak, conducerea FRG, colectivul de antrenori de la Deva, reprezentanțîi clubului Dinamo București și familia Puflea - dnul Puflea Gheorghe, dna Onel Elena și sportiva Amalia Puflea. În cadrul întâlnirii, sportiva Amalia Puflea şi-a exprimat intenția de a nu mai participa la antrenamentele de la Deva, invocând o problemă de comunicare cu antrenorii, fară însă a putea să dea exemple concrete. La rândul lor, antrenorii Lucian Sandu și Gină Gogean au demostrat, cu documentație scrisă, atât starea de sănătate cât și intervențiile (uneori personale) în rezolvarea diferitelor probleme sportive, medicale și școlare ale sportivei. În aceeași întâlnire s-a evidențiat un dezechilibru puternic în raporturile dintre foștii soți și totodată părinții minorei, ambii având opinii diametral opuse.

4. Ulterior întâlnirii de la Ministerul Sporturilor, în data de 1 octombrie 2022 s-a întrunit Comitetul Executiv al FRG, în cadrul căruia s-a prezentat situația și s-au luat următoarele decizii cu privire la sportiva Amalia Puflea:

a) sportiva rămâne în perioada următoare să se antreneze la clubul sportiv din Bârlad, ca urmare a cererii exprese a acesteia, cu supraveghere permanentă pentru aspectele de pregătire sportivă, alimentație și nutriție.

b) se prorogă pentru moment orice măsuri de natură disciplinară în ceea ce o privește pe sportiva Amalia Puflea, care, prin plecarea din cantonamentul CNOPJ Deva cu declarație pe proprie răspundere, a încălcat atât clauzele din contractul sportiv încheiat cu FRG, cât și reglementările de ordine interioară (ROI FRG și documente interne unitate de învățământ).

c) se ia act că în urma analizelor interne și declarațiilor emise de personalul educațional, sportiv și medical de la Deva, coroborat cu discuțiile cu părinții celorlalte sportive, aspectele reclamate în presa sportivă sunt fară suport legal și faptic, iar conducerea FRG și colectivul de la Deva nu au fost sesizați până la data apariției materialelor din presă cu nicio nemulțumire sau aspecte negative privind pregătirea sportivelor.

d) ca urmare a utilizării unor remarci și exprimări nepotrivite pentru activitatea sportivă, antrenorul principal Sandu Lucian a fost sancționat cu avertisment, fiind la prima abatere înregistrată de FRG în activitatea de pregătire sportiv profesională. Sancțiunea aplicată este adoptată în conformitate cu Regulamentul Federației Internaționale de Gimnastică.

e) în vederea susținerii din punct de vedere sportiv, medical și fizic a sportivei în recuperarea greutății optime și a formei sportive și pentru reluarea activității de performanță, FRG a comandat 2 programe profesionale, unul de nutriție și unul de pregătire fizică generală, care îi sunt transmise sportivei și antrenorilor clubului de la Bârlad, cu contactele celor doi autori specialiști pentru a fi aplicate.

5. în data de 04 octombrie 2022, directorul tehnic al FRG s-a deplasat la Bârlad pentru predarea și începerea implementării programelor menționate la punctul anterior de către clubul din Bârlad și sportiva Amalia Puflea. La aceeași data a avut loc o întâlnire în care s-a discutat cu mama sportivei și i s-au expus variantele posibile pentru continuarea activității școlare și sportive a Amaliei Puflea (locuri de pregătire, colectiv antrenori, condiții de cazare și masă, școlarizare, etc) cu precizarea aspectelor pentru pentru fiecare dintre opțiuni.
În egală măsură s-a adus la cunoştiinta dnei Onel Elena că din perspectivă sportivă, Amalia Puflea a încălcat prevederile contractului sportiv și ROI FRG, dar totodată a părăsit prin plecarea de la Deva, la cerință expresă a mamei și unitatea școlară, neîntreprinzând niciun demers de transfer sau audiere de cursuri în altă locație, drept pentru care absențele se acumulează rapid, copilul fiind în pericol de a pierde anul școlar.

6. în data de 04 octombrie 2022 – FRG a emis adresa cu nr. 1585/04.10.2022 către Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” din Bârlad, și în paralel a solicitat și Ministerului Educației aprobarea de școlarizare temporară, în scopul de a sprijini reluarea activității școlare a Amaliei Puflea, acest aspect fiind complet ignorat de dna Onel Elena, la preluarea minorei.

7. dacă în intervalul 04.10 – 12.10.2022 prezența sportivei a fost relativ constantă la antrenamente, ulterior, începând cu data de 13.10.2022 Amalia Puflea nu a mai putut fi contactată, dna. Onel Elena redirecţionând apelurile fetei către numărul personal și nerăspunzând la apelurile FRG. Din informările transmise de antrenorii CSS Bârlad, Amalia Puflea nu s-a mai prezentat începând cu săptămâna 17 – 24.10.2022 la activitățile sportive (integral) și educaționale (respectiv, parțial la cursurile școlare), mama acesteia, dna Onel, susținând că dorește că fiica să să se pregătească la un club din București, nu la clubul din Bârlad.

8. în cursul lunilor septembrie - octombrie 2022 – au avut loc consultări permanente între FRG pe de o parte și Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Ministerul Sporturilor și Avocatul Poporului pentru problemele copilului pe de altă parte, privind cazul Amaliei Puflea, fiind furnizate documentații și explicații pentru fiecare dintre aspectele verificate.

În contextul aspectelor mai sus enunțate și a tuturor acțiunilor învederate (demonstrabile prin documentația corespunzătoare), susținerile false privind antrenamentele în pădure ale sportivei, lipsa oricărei preocupări și a intervenției autorităților în acest caz, pedepsirea și tratamentul negativ aplicat sportivei, coroborat cu solicitarea de audiere a Ministrului Sportului și Primului Ministru în Parlament, nu au constituit decât încercări de exploatare mediatică, dar și politică, a unui caz, care din păcate nu va genera decât afectarea minorei Amalia Puflea.

Amalia Puflea este în prezent la Bârlad, orașul natal, unde se află în mod nelegal sub supravegherea și îngrijirea mamei – dna Onel Elena, care nu deține drepturile de tutelă, contestând drepturile și autoritatea părintească acordate în instanță tatălui – dl. Puflea Gheorghe, gestionează banii primiti din concursurile sportivei și nu în ultimul rând dorește să obțină cât mai multe profituri din rezultatele viitoare ale sportivei.

Din punct de vedere al pregătirii sportive, FRG a implementat doua programe de pregătire nutrițională și pregătire fizică stabilite de specialiști colaboratori ai federației, pentru a facilita întoarcerea cât mai rapidă a sportivei în activitatea de performanță, dar aceste programe nu sunt implementate prin absența sportivei de la Clubul CSŞ Bârlad. Sub aspectul pregătirii educaționale, FRG a încercat prin eforturi proprii să asigure suportul necesar pentru continuarea studiilor școlare ale Amaliei Puflea, prin informarea factorilor din sistemul de învățământ și crearea posibilităților ca sportiva să nu piardă anul școlar. Absența sportivei de la cursurile școlare din Bârlad, cu directa implicare a mamei sale, nu permite nici în acest caz un rezultat pozitiv ci doar perspectiva unui abandon scolar.

Din perspectiva socio – umană, considerăm faptul că acest caz a fost mediatizat în mod excesiv și dăunător pentru evoluția copilului sub toate aspectele. În fapt, întreaga situație negativă expusă este urmarea raporturilor grav și iremediabil afectate din familia sportivei, existând un antagonism și interese divergențe între mama minorei – dna Onel Elena și tatăl acesteia – dl. Puflea Gheorghe. Intervenția neavizată, arbitrară și abuzivă a mamei în raporturile cu FRG, cu colectivele sportive și medicale ale centrului de la Deva, cu unitatea de învățământ, promovarea unui scandal mediatic fără suport și alimentarea acestuia cu declarații neadevărate și strict senzaționale (la care se raliază o parte a presei sportive și mai nou intervenții politice), este realizată exclusiv în scopul obținerii unei tutele exclusive și a beneficiilor din activitatea unei sportive de perspectivă și mai nou pentru vizibilitatea în media. Cu toate acestea, intervențiile și perpetuarea unor neadevăruri este total contrară principiilor unei educații sănătoase și intereselor superioare ale minorei Amalia Puflea.

FRG a încercat în măsura posibilităților să se implice și să apere sportiva de acest mediu defavorabil creat în ultimele săptămâni de articolele din presa sportiva, să asigure un echilibru și să poată menține sportiva Amalia Puflea pe linia performanţei școlare și sportive, dar intervențiile arbitrare ale mamei au condus la o situație extrem de dificilă, care poate conduce la un abandon şcolar și la pierderea unei gimnaste aflate în perioada de ascensiune sportivă. Este de subliniat că atingerea performanței sportive s-a realizat de către Amalia Puflea în contextul și cu participarea importantă și relevantă a antrenorilor care sunt astăzi contestați. Tot semnificativ este și faptul că FRG a contribuit în mod exclusiv la acoperirea tuturor cheltuielilor legate de pregătirea sportivei, de aspectele de natură alimentară și nutrițională, supravegherea medicală și asigurarea condițiilor de recuperare fizică și psiho – motorie etc., fară nici o implicare din partea Dnei Onel, mama sportivei care a ales în urma cu patru ani să se distanțeze de fiica sa, aceasta fiind încredințată, astfel cum am subliniat, exclusiv tatălui – dl. Puflea.

Tot ca o dovadă că FRG a fost și este în continuare interesată de starea sportivei, trebuie menționată și cererea discutată în Comitetul Executiv de a se manifesta clemență față de sportiva care a părăsit cantonamentul de pregătire (lucru neadmis de altfel în sportul de înaltă performanță), fară a o elimina din structura CNOPJ Deva, oferindu-i posibilitatea de pregătire pentru o perioadă determinata la Clubul sportiv de unde provine, respectiv CSŞ Bârlad până la clarificarea situației familiale.

În mod evident atingerea performanței în domeniul sportiv, ca și în alte domenii de activitate, nu se poate realiza fără o disciplină a muncii și fără reguli ce trebuie respectate. Prin clemența oferită sportivei Puflea Amalia (unică în istoria sportului românesc, de altfel) de a nu fi sancționată pentru încălcarea Regulamentului FRG și a contractului de pregătire sportivă, de a sta o perioada lângă familie, de a o ajuta să frecventeze cursurile școlare în continuare la Bârlad, până în momentul în care își dorește să revină în pregătirea centralizată, conducerea FRG a demonstrat, bunăvoință, înțelegere și suport direct, pe care de altfel nicio altă gimnastă medaliată la nivel european sau mondial, de-a lungul timpului, chiar la seniori, nu a avut parte. Deși această clemență poate avea un efect discriminatoriu în raport cu celelalte gimnaste aflate în lotul de la Deva, s-a considerat necesar a se încerca toate modalitățile pentru reglementarea cât mai facilă a acestei situații, care iată, în prezent este contestată în mod abuziv pe toate canalele media.

În considerarea tuturor acestor aspecte, la nivel obiectiv, considerăm că o încetare de urgență a acestei campanii negative mediatice și restabilirea legăturilor sportivei Amalia Puflea cu mediul școlar și sportiv, corelat cu clarificarea raporturilor de familie și a exercitării autorității părintești sunt reperele necesare pentru a proteja personalitatea și posibilitățile de dezvoltare și evoluție ale Amaliei Puflea.

Solicităm față de toate aceste aspecte să publicați prezentul Drept la replică în cadrul entităților media pe care le reprezentați, în spiritul deontologiei profesionale și cu respectarea legislației aplicabile.