Ministerul Tineretului şi Sportului - MTS - Ordin nr. 535/2021 din 30 iulie 2021

Ordinul nr. 535/1.505/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive 

În vigoare de la 11 august 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 11 august 2021. Formă aplicabilă la 13 august 2021.

    Nr. 535/1.505 

    Ministerul Tineretului şi Sportului 
    Ministerul Sănătăţii 

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politici pentru sport din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 4.973 din 29.07.2021, 
    luând în considerare prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

    ministrul tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin: 

   Art. 1. -   Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1. 
   Art. 2. -   Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2. 
   Art. 3. -   Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3. 
   Art. 4. -   Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4. 
   Art. 5. -   Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, prevăzut în anexa nr. 5. 
   Art. 6. -   Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, prevăzut în anexa nr. 6. 
   Art. 7. -   Se aprobă Regulamentul privind accesul spectatorilor la evenimentele sportive, prevăzut în anexa nr. 7. 
   Art. 8. -   Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. 9. -   În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiţii se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal. 
   Art. 10. -   Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contravenţie şi se constată, conform competenţelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 11. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 20 mai 2021, cu modificările ulterioare. 
   Art. 12. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 


p. Ministrul tineretului şi sportului,
Nicoleta Hancia,
secretar general adjunct
Ministrul sănătăţii,
Ioana Mihăilă

ANEXA Nr. 1  

REGULAMENT
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive
 

ANEXA Nr. 2
 
REGULAMENT
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber
 

ANEXA Nr. 3
 
REGULAMENT
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber
 

ANEXA Nr. 4
 
REGULAMENT
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România
 

ANEXA Nr. 5
 
REGULAMENT
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise
 

ANEXA Nr. 6
 
REGULAMENT
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic
 

ANEXA Nr. 7
 
REGULAMENT
privind accesul spectatorilor la evenimentele sportive