Ministerul Tineretului şi Sportului - MTS - Regulament din 30 iulie 2021

Regulamentul privind accesul spectatorilor la evenimentele sportive, din 30.07.2021 

În vigoare de la 11 august 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 11 august 2021. Formă aplicabilă la 13 august 2021.

   A. Scop 
    Prezentul regulament stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite pentru accesul spectatorilor la evenimentele sportive, atât în spaţii deschise, cât şi în spaţii închise. 
    Regulile generale de protecţie sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2 şi regulile privind purtarea corectă a măştii de protecţie sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin. 
   B. Măsuri organizatorice general aplicabile evenimentelor sportive în aer liber şi în spaţii închise 
    Condiţiile pentru desfăşurarea competiţiilor sportive pe teritoriul României, precum şi numărul maxim de spectatori care au acces la un eveniment sportiv sunt stabilite prin legislaţia în vigoare. 
    Personalul de securitate/auxiliar/de întreţinere/de curăţenie va purta obligatoriu masca de protecţie pe întreaga durată a prezenţei acestuia în interiorul arenei sportive şi va folosi periodic dezinfectant pentru mâini. Organizatorul are obligaţia de a asigura prezenţa tuturor categoriilor de personal în număr suficient de mare pentru a putea asigura respectarea deplină a reglementărilor în vigoare. 
    În zonele unde se pot forma aglomeraţii (de exemplu, punctele de comercializare a băuturilor răcoritoare sau toaletele) vor exista marcaje vizibile, care să permită menţinerea distanţei de siguranţă de 1 metru între persoanele care se aşază la coadă. 
    Se pot organiza puncte de vânzare a produselor alimentare ambalate şi a băuturilor răcoritoare, cu condiţia ca acestea să fie comercializate în sticle de plastic de maximum 0,5 l fără dop sau pahare de hârtie/plastic. Operatorul chioşcurilor va monta pentru fiecare punct de vânzare folosit cel puţin un dispenser cu gel dezinfectant care va fi folosit de către clienţi. 
    Organizatorul se va asigura că fiecare toaletă este dotată cu un număr suficient de dispensere de săpun lichid şi gel dezinfectant, prosoape de hârtie de unică folosinţă, hârtie igienică. 
    Organizatorul va curăţa şi dezinfecta toaletele înainte de accesul suporterilor în stadion şi după fluierul de start al reprizei a 2-a, folosind un număr suficient de personal calificat. În perioada dintre cele două momente menţionate anterior se golesc coşurile de gunoi şi personalul dedicat se va asigura de completarea materialelor necesare (săpun lichid şi gel dezinfectant, prosoape de hârtie de unică folosinţă, hârtie igienică). 
    Organizatorul evenimentului sportiv are obligaţia de a marca în mod corespunzător spaţiile unde spectatorii se pot aşeza, astfel încât să se poată respecta o distanţă minimă de siguranţă între oricare două persoane, în funcţie de gradul de ocupare a tribunelor permis prin legislaţia în vigoare. 
    Purtarea măştii de protecţie de către spectatori este obligatorie pe toată durata participării la evenimentul sportiv. Spectatorii vor avea obligaţia de a nu părăsi locul alocat, în caz contrar fiind invitaţi să părăsească incinta. Minorii sub 5 ani nu au obligativitatea purtării măştii de protecţie. 
    Accesul în arenă este permis doar cu genţi mai mici sau egale cu dimensiunea de 30 x 21 cm. Nu se permite accesul cu mâncare sau băutură. 
   C. Reguli privind organizarea evenimentelor sportive în aer liber 
   1. Categorii eligibile 
    Pot participa ca spectatori la evenimentele sportive în aer liber persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
    Minorii sunt exceptaţi de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării în calitate de spectatori la evenimentul sportiv. 
   2. Accesul la evenimentul sportiv 
    Toate porţile de acces în interiorul arenei sportive vor fi deschise. Organizatorii vor comunica spectatorilor orele recomandate pentru sosirea la eveniment, precum şi poarta de acces recomandată, pentru a minimiza riscul de creare a aglomeraţiei în aceste puncte. De asemenea, vor exista marcaje care să ajute persoanele să păstreze distanţa de siguranţă. 
    Accesul în incintă nu va fi permis persoanelor care prezintă febră, tuse, dureri în gât, dificultate în respiraţie. Persoanelor care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome li se va recomanda să contacteze medicul de familie. 
    Controlul de securitate de la porţi se va face doar vizual, spectatorii fiind rugaţi să colaboreze şi să prezinte de bună voie obiectele pe care le deţin în buzunare şi/sau genţi de dimensiune admise la lit. B. Dacă este necesar, verificarea corporală va fi efectuată de stewarzi ce vor folosi măşti de protecţie, mănuşi de unică folosinţă; mănuşile se vor schimba/dezinfecta la fiecare control corporal sau se va recurge la autoverificare. 
   D. Reguli privind organizarea evenimentelor sportive în spaţii închise 
   1. Categorii eligibile 
    Pot participa ca spectatori la evenimentele sportive în spaţii închise persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
    Minorii sunt exceptaţi de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării în calitate de spectatori la evenimentul sportiv. 
   2. Accesul la evenimentul sportiv 
    Toate porţile de acces în interiorul arenei sportive vor fi deschise. Organizatorii vor comunica spectatorilor orele recomandate pentru sosirea la eveniment, precum şi poarta de acces recomandată, pentru a minimiza riscul de creare a aglomeraţiei în aceste puncte. De asemenea, vor exista marcaje care să ajute persoanele să păstreze distanţa de siguranţă. 
    Accesul în incintă va fi permis în urma triajului observaţional. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome evidente de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menţine, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului şi i se va recomanda să contacteze autorităţile sanitare. 
    Controlul de securitate de la porţi se va face doar vizual, spectatorii fiind rugaţi să colaboreze şi să prezinte de bună voie obiectele pe care le deţin în buzunare şi/sau genţi de dimensiune admisă la lit. B. Dacă este necesar, verificarea corporală va fi efectuată de stewarzi ce vor folosi măşti de protecţie, mănuşi de unică folosinţă; mănuşile se vor schimba/dezinfecta la fiecare control corporal sau se va recurge la autoverificare.